קרדיט - Canva

לא נוח לחשוב על אחרית ימינו אבל הם יגיעו במוקדם או במאוחר וכדאי לפעול מבעוד מועד על מנת שנוכל לקבוע מה ייעשה ברכושנו לאחר לכתנו. ויכריחו אותנו להתייצב מול חיינו כדי להחליט על נושאים מעשיים ביותר. אם בשנים האחרונות אנחנו נחשפים למקרים שבהם יש צורך במתן ייפוי כוח לאחרים להחליט בשבילנו במקרים שבהם לא נוכל לעשות זאת, עקב הארכת תוחלת החיים והשפעת הזקנה על צלילותנו, הרי שיש תחומים אחרים שבהם אנחנו יכולים עדיין להחליט ולקבוע לפני שלא נוכל לעשות זאת, וזה בעניין העיזבון והמורשת שלנו. לכל אחד מאתנו זכויות פנסיוניות ורכוש וכספים שצברנו וכולנו נדרשים להחליט למי יעבור עיזבון זה כרצוננו, אחרת חוק הירושה הוא שתקף ובמקרים מסויימים היורשים הם לא אלו שנרצה להוריש להם את עזבוננו עו"ד צוואות שמטפל בענייני עיזבונות וצוואות יוכל להסביר לנו מה קובע חוק הירושה ויפרוס בפנינו את תמונת העיזבון מרגע שבו מקבלים צו ירושה. לכן, חשוב לשמוע גם על האפשרות לערוך צוואה שבה נוכל להוריש כראות עינינו את הרכוש שלנו למי שבאמת נרצה להוריש להם. עו"ד אתי גוהר מלווה לקוחות בדרך זו כדי לערוך להם צוואות תקפות וחוקיות שיגנו על יורשיהם.

מה קורה כאשר אין צוואה?

חוק הירושה בישראל קובע מפורשות מי יורש את מי ובאיזה חלק, ולכן אם אין צוואה הירושה תתחלק בין היורשים בהתאם לברירת המחדל שנקבעה בחוק. זה נקבע בדרך כלל על פי קרבה משפחתית וכאשר אין יורשים כלל על פי חוק הירושה ואין צוואה, העיזבון עובר לאוצר המדינה. אם אתם רוצים לוודא שהעיזבון שלכם יועבר למי שבאמת זקוק לו ואתם רוצים בטובתו, חשוב לערוך צוואה חוקית שתעמוד בכל דרישות החוק ותוריש את העיזבון שלכם למי שתקבעו. זה חיוני במיוחד במשפחות מורכבות כמו שיש היום, כאשר אנשים פותחים בפרק ב' או ג' של חייהם ויש קרובי משפחה מכל הצדדים שגם עלולים להסתכסך ולריב על כך. נוסף על כך, גם הסכמי ממון שנכנסו בשנים האחרונות להרבה בתים עלולים לסתור צוואות ולכן חשוב מאוד לוודא שיש התאמה בין כל המסמכים החוקיים שתערכו.

אמון מלא ומקצועיות

על מנת לערוך צוואה ולקחת בחשבון את כל ההיבטים שלה, עו"ד אתי גוהר פורסת בפניכם בשקיפות, בצורה מקצועית ומעוררת אמון את התמונה המלאה ומסבירה לכם כיצד עורכים צוואה חוקית ומה כדאי לקחת בה בחשבון. הצוואה אינה רק מסמך של חלוקת עיזבון אלא גם הנצחת מורשת לחיים ולכן יש לחשוב על כך ולשקול היטב את כל הצעדים שלכם לקביעת היורשים.

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את שמך כאן