pixabay.com

ישנן חברות רבות שיש להן התמחות ברורה אחת והיא להשיג הלוואות לעסקים בערבות מדינה. בעלי המקצוע מלווים יד ביד את בעל העסק המבקש כולל עמידה בתנאים האפשריים, הכנת כל המסמכים האפשריים, תכנון התזרים העסקי של העסק על מנת לדעת איך לבקש את ההלוואות אינו יכול לבקש מראש ולבד כי הוא עלול להידחות ברוב המקרים עזרה וייעוץ של מומחים אכן תורמת לכך במאמר זה נדבר על התהליך של הלוואה בערבות מדינה.

הלוואות לעסקים בערבות המדינה הוקמו על מנת לעזור לעסקים בהקמה, סגירת פערים , מימון הון חוזר ופיתוח והשקעה בעסק. עסקים חדשים ועסקים שמרווחים עד 6.25 מיליון שקלים ועסקים ותיקים שמרווחים מעל 6.35 מיליון שקלים שמונה אחוז מהמחזור השנתי האחרון.

היתרונות הברורים של הלוואות לעסקים בערבות מדינה

הלוואה חוץ בנקאית

ניתן גם לקחת הלוואה דרך הבנק החיסרון העיקרי של הלוואה זו שהיא חלק מאשראי של העסק ואילו הלוואות לעסקים בערבות המדינה הן חוץ בנקאיות ואינן יושבות על התזרים השוטף.

ריבית נמוכה

הבנק אמנם מעניק הלוואה אך הריבית היא גבוהה למדי על מנת שהבנק ישמור על כספו כאן  ההלוואה היא בריבית הכי נמוכה שיש בשוק.

תנאי החזר מעולים

תנאי ההחזר של ההלוואה הם מעולים היא ניתנת לעד חמש שנים בתנאי החזר חודשיים.

איך מתקבלות הלוואות לעסקים בערבות מדינה?

כיום ישנן הרבה בקשת שנידחות ייעוץ עם חברה מעולה שמכירה את הכללים והנהלים של קרן הלוואות בערבות מדינה תכנון של אופן ההלוואה הסכום ואופן ההחזר מראש, גיוס הלוואות אחרות, ביטחונות, מילוי מסמכים בהקפדה כל אלו יכולים להיות ההבדל בין בקשה מאושרת לדחייה.

על מנת לקבל  אישור של הלוואות לעסקים בערבות מדינה יש צורך לברר את הצרכים האמיתיים של העסק לעיתים קרובות הצורך הזה לא יהיה קיים. ניתן להציע פתרונות שונים  שיתאימו לעסק הזה יותר.  זאת על ידי חברה איכותית שיש לה ניסיון רב והיא מתאימה את הצרכים של העסק ואת ההחזרים החודשיים בסופו של דבר כך שהוא יוכל לעמוד בהוצאות.

 

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את שמך כאן